Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

20 | 04 | 2021


Het is volbracht…… Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. 

Het ís volbracht (Joh. 19:30). Het zijn krachtige woorden. De mensen op Golgotha spotten. Ze kijken alleen naar het zichtbare en schrijven in gedachten boven het kruis: het is mislukt! Voor hen lijdt Jezus een nederlaag. Maar op de plaats van de nederlaag klinkt de roep van overwinning. Er is er Een die dit kon zeggen. En als Hij het is, ben ik het niet. Wij kunnen niet rusten van onze arbeid omdat ons werk af is. We hebben er een kwaad geweten bij, want hoe zouden wij daar gestaan hebben? Ook met de gedachte: is dat nu de verlosser en moet ik het van Hem hebben? Wát volbracht…? 

 

Ons geweten zegt voortdurend dat ons leven niet volmaakt is voor God. Wie van u kan zeggen dat hij of zij het voor honderd procent in orde heeft gebracht? God wil echter het voltooide werk van Zijn Zoon Jezus Christus aanzien. Hij maakt het zonder u voor u in orde bij de Vader. Hij wil het volbrachte werk tot een werkelijkheid maken voor u en mij. Dit kruiswoord wil ons mislukte leven tot rust brengen. Door een oprecht geloof ontvangen wij door het volbrachte werk van Christus een leven dat volmaakt is. Een leven dat zijn doel niet zal missen. 

 

Uiteindelijk krijgt deze roep aan het kruis een definitieve voltooiing. Er loopt een lijn van het kruis naar de toekomst. Johannes op Patmos blikt in de toekomst. Hij hoort uit de mond van Christus: ‘Het is geschied’. (Openb. 21:6). Dan zal duidelijk worden wat de volle reikwijdte van dit kruiswoord is. Nu zien we het nog niet. We leven in een tijd waarin God nauwelijks zichtbaar is. 

Christus voltooide werk ligt als een geheim achter onze bange wereldgeschiedenis en achter ons bestaan. Zeker in deze tijd waarin alles onzeker lijkt. Want wat is zeker, wat is waar en waar vertrouw ik op? We mogen zeker weten dat Christus zijn Werk heeft volbracht en een heerlijke toekomst ons wacht. Het is geschied, het loopt uit op overwinning! 

 

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 

tot de Heer’ komt en met Hem het loon, 

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis, 

dan verwisseld voor d’ eeuwigheidskroon

 

Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. (Openb. 1 : 18). 

 

Stille zaterdag is geen dodenherdenking. De Heere Jezus is in de dood geweest, maar niet in de dood gebleven en daarom blijft het niet doodstil. Ik ben dood geweest en Ik ben levend. Een dode werd Ik, een levende ben Ik. We zeggen niet ‘het wordt Pasen’, maar ‘het is Pasen’. Wij zeggen over enkelen dagen van de komende paasdagen: ’Ze zijn voorbij’. Van de levende Christus, Die dood is geweest en Die leeft, kunnen we nooit zeggen: Hij is voorbij. Hij verschijnt als de Levende en de Komende aan Johannes op Patmos. Hij is de Opstanding en het Leven. Niet de dood is onze grootste vijand, maar de zonde. De zonde brengt ons in de greep van de dood en Wie zal ons daaruit redden? 

 

Terwijl Johannes als een dode wordt, voelt hij iets wonderlijks. Christus legt Zijn rechterhand op hem, en Hij zegt: ‘Vrees niet’. Het is de hand die het teken draagt van de dood. Het is ook de hand die vrij is door de opstanding uit de dood. Deze hand strekt zich uit naar degenen die van Christus zijn. Niet om te doden, maar om te troosten. Schuil daarom bij Christus, Die dood is geweest en Die leeft. Hij is sterker dan de dood. Hij neemt de Zijnen mee in Zijn overwinning. De lofzang is in stilheid tot Hem. 

 

Gezegende paasdagen! 

Frans de Jong 

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen