Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

15 | 06 | 2021

Bank / Giro nummer's

Bank SNSB: NL 65 SNSB 081 52 03 284
Bank INGB : NL 82 INGB 000 15 25 712

Beiden ten name van: Coll. van kerkrentmeesters der Herv.Gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland

Diaconie der Herv.Gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland
Bank: NL19 SNSB 0978 0270 51


Jaarbijdrage

Jaarlijks wordt in januari de ‘Jaarbijdrage’ opgehaald ten behoeven van uw eigen gemeente. U wordt dan gevraagd naast uw wekelijkse giften een extra kerkelijke bijdrage te schenken voor het komend jaar. Deze gift kunt u ook in termijnen voldoen.


Collecten

In iedere eredienst wordt tweemaal gecollecteerd: éénmaal voor de diaconie en éénmaal voor de kerkrentmeesters tot instandhouding van de erediensten. Op de eerste en derde zondag van een maand is er een extra collecte voor de kerkrentmeesters.
Bijzondere diaconale collecten worden vooraf bekendgemaakt in de kerkbode en in de afkondigingen voor de dienst.


Collectebonnen

De bonnen zijn per aantal van 20 stuks te bestellen in de volgende samenstelling:

20 bonnen van € 0.60            (rood) € 12,-
20 bonnen van € 0.70 (blauw)         € 14,-
20 bonnen van € 0.80 (groen) € 16,-
20 bonnen van € 1.00 (oranje) € 20,-
20 bonnen van € 1.25 (geel) € 25,-
20 bonnen van € 2.50 (grijs) € 50,-

De bonnen zijn te gebruiken tijdens iedere kerkdienst in zowel de Rehobothkerk als de Dorpskerk in Kinderdijk en voor de zondagsschool en catechisatie.

Collectebonnen kunt u bestellen door het bedrag van uw bestelling over te maken op giro NL42 INGB 0001 6095 61 t.n.v. Collectebonnen Herv. Gemeente Kinderdijk - Middelweg te Nieuw-Lekkerland

Als u het makkelijker vindt, mag er ook per kleur besteld worden. Uiteraard moet het aantal bestelde bonnen wel overeenkomen met het overgemaakte bedrag.

Niet vergeten om bij het betalingskenmerk/omschrijving duidelijk uw naam en adres vermelden (dit is anders niet zichtbaar op ons giroafschrift).

Na ontvangst van de overschrijving wordt uw bestelling (1x per 14 dagen en wel in de even weken) dan thuis bezorgd. Levering van bonnen vindt uitsluitend plaats nadat uw overschrijving op onze rekening bijgeschreven is.

Fam. van der Schelling    
☏ 0184 - 68 25 80 


Protestantse Kerk: Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze gemeente heeft ook de ANBI status. Hierdoor kunt u alle giften aan de Protestantse Kerk van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen