Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

15 | 06 | 2021

Zoals bijna elk bestuur ook een dagelijks bestuur heeft, zo heeft elke kerkenraad een moderamen. Zo'n moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en zorgt ervoor dat besluiten van de kerkenraad ook worden uitgevoerd. In situaties waarin snel gehandeld moet worden beslist het moderamen en zal dit later verantwoorden aan de kerkenraad. Doorgaans vergadert het moderamen telkens een week voordat de kerkenraad dat doet.

Het moderamen is samengesteld uit de volgende kerkenraadsleden:

Ds. A. van Lingen    predikant / voorzitter kerkenraad
F.H. de Jong scriba
J. Verhaar voorzitter college van kerkrentmeesters
J. Klop voorzitter college van diakenen
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen