Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

30 | 11 | 2021

 

Tweede telling (17-02-2021)

Met nog enkele nagekomen toezeggingen is de eindstand van de jaarbijdrage uitgekomen op een bedrag van € 150.432,40. Wat een geweldig mooi resultaat! Het college van kerkrentmeesters dankt u hartelijk en hopen deze gave ten dienste van de gemeente te gebruiken.

 

Eerste telling (29-01-2021)

Het college van kerkrentmeesters deelt u dankbaar mee dat er na de eerste telling een bedrag voor de jaarbijdrage is toegezegd van € 144.000. Begroot was een bedrag van € 137.000. Dit is ver boven verwachting, helemaal in deze onzekere tijd. Naast God, danken wij u heel hartelijk voor uw vertrouwen en meeleven. 

Dit is ook ruim € 5.000,- boven de begroting zodat we ook dit jaar geen rondgang zullen organiseren voor de solidariteitskas.

Hartelijk dank!

Zoals u inmiddels wel weet is de jaarbijdrage voor de kerk de belangrijkste bron van inkomsten. Ieder jaar wordt door de plaatselijke kerken in Nederland deze actie gehouden onder de naam van Actie Kerkbalans. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastoraat enzovoorts - het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden. Als Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg mogen we ons gelukkig weten dat er jaarlijks veel geld opgebracht wordt voor de jaarbijdrage. En we zijn blij met al die kleine en grote giften. Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op u.

 

 

Mocht u niet benaderd zijn voor de actie jaarbijdrage 2021 en wilt u wel meedoen?

Dat kan door uw bijdrage over te maken op een van de volgende bankrekeningnummers onder vermelding van actie jaarbijdrage 2021

  • Bank SNSB: NL 65 SNSB 081 52 03 284
  • Bank INGB : NL 82 INGB 000 15 25 712

Beiden ten name van: Coll. van kerkrentmeesters der Herv.Gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland.

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen