Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

10 | 05 | 2021

13-01-2021 lock-down

De lock-down heeft ook betrekking op ons gemeenteleven, we ontkomen niet aan het volgen van de maatregelen van de overheid.

De kerkdiensten gaan door zoals de afgelopen maanden. Het kringwerk zoals Bijbelkringen, Mannen- vrouwenvereniging, Leer- en leeskring stopt per direct. Dit geldt ook voor alle jeugdwerk en de catechese. Als u voor wat betreft het huisbezoek een afspraak hebt staan wordt u door uw wijkouderling benaderd om te overleggen hoe u daar vorm aan wilt geven. We zijn van mening dat we als kerk ook moeten volgen in wat de overheid nastreeft; alle contacten tot een minimum beperken!

Het is een harde maatregel en raak ons allemaal, zeker in deze tijd van verwachten. We wensen u allen Gods Zegen toe op de plaats waar eenieder is gesteld. Heeft u vragen dan kunt u die stellen aan de scriba (bij voorkeur via de mail) of uw wijkouderling.

Thema In de hemel gezet 
 09-05-2021 10 uur
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm24 vers 5
Wet des Heeren 
Zingen: Psalm 123 vers 1
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Efeze 2 vers 1 - 10
Collecte 1. Diaconie t.b.v. voor stichting Dorcas
2. Instandhouding van de eredienst 
Zingen: Psalm 34 vers 1
Prediking: Efeze 2 vers 6m
Zingen: Psalm16 vers 6
Gebed
Lezing formulier 
Belijdenis en teksten
Zingen: Psalm 108 vers 1
Uitnodiging tot de tafel des Heeren
vermaningen
Gebed voor de nieuwe lidmaten
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Psalm 108 vers 2
Gebeden 
Zingen: Psalm 22 vers 13
Zegen
       
Liturgie  18.00 uur Liturgie  18.00 uur
Rehoboth    Rehoboth   
Predikant Ds. J. Muller Bleskensgraaf Predikant Ds. A. Van Lingen
Voorzang - Psalm  132 vers 11 Voorzang - Psalm  132 vers 11 
Schriftlezing Openbaring 1 vers  9-18  Schriftlezing Exodus 14 vers 15-31 
Schriftlezing   Schriftlezing Zondag 27 
Tekst vers 17-18  Tekst  
Thema De opgestane Christus met de sleutels in de dood   Thema Behouden en bewaard 
Psalm 138 vers 1  Psalm 71 vers 10 
Psalm 138 vers 2  Psalm 79 vers 7 
Psalm 21 vers 5  Psalm 78 vers 2 
Psalm  30 vers 3  Psalm  135 vers 2 
Psalm 147 vers 6  Avondzang vers 7 
Diaconie collecte  Diaconie collecte 
Kerk collecte  In standhouding van de eredienst Kerk collecte  In standhouding van de eredienst

Agenda aanvullingen graag doorgeven via e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen